Odpowiedzi

2009-11-15T22:22:31+01:00
Energia kinetyczna zmaleje

Ek= mv²/2
2009-11-15T22:30:08+01:00
Ek = (mV²)/2

ΔEk = Ek₁-Ek₂
ΔEk = (mV1²)/2 - (mV2)²/2 \\wyłączamy przed nawias
ΔEk = [m(V1²-V2²)]/2
ΔEk = [m(3600km/h²-2500km/h²)]/2
ΔEk = [m*1100km/h²]/2 \\skracamy
ΔEk = m*550km/h²