Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T22:26:55+01:00
1.Religia
-w pierwotnych wierzeniach dominowały bóstwa rolnicze i opiekuńcze,pod wpływem Greków Rzymianie przyswoili sobie ich religię,mity,wyobrażenia bogów nadając im własne imiona,
-rozwój chrześcijaństwa na ziemiach Imperium,które edyktem mediolańskim cesarza Konstantyna Wielkiego uzyskało swobodę wyznania,dekretem cesarza Teodozjusza Wielkiego stało się religią państwową
2.Piśmiennictwo
-Marek Tuliusz Cycero-mowy sądowe i polityczne,pisma filozoficzne i prawno-polityczne,ogromny wkład w rozwój języka łacińskiego
-Publiusz Wergiliusz Maro-tematyka wiejska,epopeja narodowa o losach Eneasza,protoplasty Rzymian
-Horacy-pieśni,satyry,listy
-Terencjusz-komediopisarz
-Seneka-filozof,pisarz,autor tragedii,wychowawca cesarza Nerona
3.Prawo rzymskie-stało się podstawą dla kodeksów prawnych państw Europy średniowiecznej i nowożytnej
-pod wpływem prawa rozwinęła się sztuka wymowy sądowej i politycznej,obfita literatura prawnicza
4.Kultura rzymska
-łacina językiem średniowiecznej europy i podstawą języków narodowych
-przejęcie prawa
-nawiązanie przez renesans do literatury i sztuki rzymskiej
5.Rozwój techniki
-nowatorskie budownictwo-akwedukty (wodociągi)
-termy przypominające dzisiejszy beton
-budownictwo-mosty,drogi,łuki triumfalne,amfiteatry,świątynie,bazyliki,kolumny,płaskorzeźby,popiersia