Odpowiedzi

2009-11-15T22:40:46+01:00
Era: Okres:
Prekambr Archaik, Proterozoik
Paleozoik Kambr, Ordowik, Sylur, Dewon, Karban, Perm
Mezozoik Trias, Jura, Kreda
Kenozoik Trzeciorzęd, Czwartorząd
  • stan
  • Rozwiązujący
2009-11-15T22:50:44+01:00

ERA OKRES WYDARZENIA
Archaiczna


Proteozoiczna
Prekamber - kształtowanie się skorupy ziemskiej
- powstanie atmosfery
- powstanie mórz i wód
- pierwsze formy życia w wodzie
- powstanie pierwszych skał magmowych (gnejsy)
- wielokrotne wybuchy
- ruchy górotwórcze

Paleozoiczna
Kambr - powstanie skał osadowych
- powstanie skamieniałości w skałach osadowych
- występowanie trylobitów


Ordownik - Ziemię cechuje łagodny klimat
- morza pokrywają znaczną część powierzchni
- trwa gromadzenie osadów
- zachodzą ruchy górotwórcze
- rozwijają się glony
- powstają rafy koralowe

Sylur - ruchy kaledońskie w wyniku których utworzyły się m.in. Góry Kaledońskie i Skandynawskie (Europa) oraz Sajany i Jabłonowe (Azja)
- ewolucja ryb
- pierwsze rośliny lądowe


Dewon - procesy górotwórcze
- pierwszy rośliny nasienne
- pierwsze zwierzęta lądowe - płazy

Karbon - ruchy hercyńskie w wyniku których powstały m.in. Sudety, Łysogóry, Masyw Centralny, Wogezy, Rudawy, Harz, Ural, Ałtaj, Tien-Szan, Appalachy, Wielkie Góry Wododziałowe
- porośnięte lasami mokradła znalazły się pod wodą dając początek podkładom węgla
- zlodowacenie kontynentu półkuli południowej
- rozwijają się owady i pierwsze gady

Perm - wyginięcie około 90% żyjących w wodzie gatunków
-warunki pustynne przeważają na większości obszaru Pangei
- pojawiają się rośliny iglaste

Mezozoiczna
Trias - rozpad Pangei
- występowanie drzew iglastych
- okres różnicowania się gadów i pojawienia się pierwszych dinozaurów oraz gigantycznych gadów morskich
- ewolucja prymitywnych ssaków


Jura - otwieranie się basenu Oceanu Atlantyckiego, towarzyszy temu intensywny wulkanizm
- dinozaury opanowują lądy
- latające gady i prymitywne ptaki konkurują w powietrzu
- pierwsze ślady roślin okrytonasiennych


Kreda - tworzą się podkłady wapieni i kredy
- kilkakrotne zalewy morskie
- dominacja dinozaurów, aż do momentu gdy pod koniec okresu zaczynają wymierać z wieloma innymi gatunkami
Kenozoiczna
Trzeciorzęd - alpejskie ruchy górotwórcze*
- gwałtowny rozwój ssaków
- rozwijanie się roślin okrytonasiennych i trawy
- znaczne oziębienie klimatu i postępujące za tym zlodowacenie

Czwartorzęd - czterokrotne zlodowacenie, rozdzielane okresami ociepleń
- rozwinięcie ssaków
- ewolucja człowieka i jego dominacja na Ziemi