1
Dla ciągu arytmetycznego an = 4n-1 oblicz:
-sumę początkowych 60 wyrazów
Z.2
Z tematu: ciąg geometryczny
które z podanych ciągów na pewno nie są geometryczne:
b) 1,-1/2, 1/4, -1/4 ,…
d) 10, -1, 0,1, -0,01, …

3. Dla każdego z poniższych ciągów geometrycznych znajdź jego pierwszy wyraz a1 i iloraz q:
c) cn=(pierwiastek z 5)n; d) dn = 2n/3n+1

Oblicz pięć początkowych wyrazów ciągu geometrycznego, gdy dane są:
4.
b) b1=9 q=2/3
c) c1=64 q=-5/4

1

Odpowiedzi

2009-05-07T21:42:42+02:00
1)
a1 = 3
a60 = 239
S60 = 242/2 *60 = 7260

2) b.

4)
b1=9
b2 =9*2/3 = 6
b3 =6*2/3 = 4
b4 =4*2/3 = 8/3
b5 =8/3 * 2/3 = 16/9

c analogicznie