Odpowiedzi

2009-11-15T22:42:23+01:00
Wyznacz dziedzinę:
f(x)=√(x-x³)
zał
x-x³≥0
x(1-x²)≥0
x(1-x)(1+x)≥0
x=0 v x=1 v x=-1
x∈(-∞,-1>u<0,1>
2009-11-15T22:57:24+01:00
Liczba podpierwiastkowa musi być większa bądź równa 0 zatem:
x-x³≥0
x*(1-x²)≥0
ze wzoru skróconego mnożenia rozkładamy różnicę
x*(1-x)*(1+x)≥0
miejsca zerowe to:
x=0 v x=1 v x=-1
zatem
x∈(-∞,-1>u<0,1>
2009-11-15T23:09:56+01:00