2.Przyjrzyj się podanym parom zdań pojedynczych. Których z nich nie można
przekształcić na zdanie złożone z imiesłowowym równoważnikiem, stosując imiesłów
przysłówkowy współczesny? Dlaczego?
A) Pracował jako kierowca. Wyrobił sobie szybki refleks.
B) Podróżował po Brazylii. Ukąsiła go żmija.
C) Był pilotem odrzutowców. Spotkało go wiele przygód.
D) Szukali muszli. Znaleźli bursztyny.
E) Szukali bursztynów. Spotkało ich rozczarowanie.
F) Prowadził obserwacje gwiazd. Zastał go przy tym kolega.
G) Prowadził obserwacje gwiazd. Odkrył nową planetę.
H) Podróżował po Brazylii. Poznał obyczaje Indian.

1

Odpowiedzi

2013-03-07T17:39:28+01:00

A) Pracował jako kierowca. Wyrobił sobie szybki refleks.
B) Podróżował po Brazylii. Ukąsiła go żmija.
C) Był pilotem odrzutowców. Spotkało go wiele przygód.
D) Szukali muszli. Znaleźli bursztyny.
E) Szukali bursztynów. Spotkało ich rozczarowanie.
F) Prowadził obserwacje gwiazd. Zastał go przy tym kolega.
G) Prowadził obserwacje gwiazd. Odkrył nową planetę.
H) Podróżował po Brazylii. Poznał obyczaje Indian

Podkreslone zdania nie mozna przekształcic na zd.  równoważnikowe z i. przysłówkowym wspólczesnym, ponieważ czynności nie dzieją się jednocześnie

25 4 25