Odpowiedzi

2009-11-16T09:20:01+01:00
Stany Zjednoczone przystępując do wojny w kwietniu 1917 roku bardzo wspomogły Entente(Anglia, Francja, Rosja, Włochy 1915rok). Dostarczyły natychmiast wielkie ilości zaopatrzenia wojskowego a potem walczących wojsk. Wyczerpane już wojną państwa centralne(Niemcy, Austro-Węgry oraz wspierające je Bułgaria oraz Turcja). Nie mogły już sprostać ogromnej przewadze materiałowo technicznej Stanów Zjednoczonych.Rok 1917 rewolucja w Rosji luty marzec zwana lutową, która odsuwa od władzy Cara Mikołaja drugiego Romanowów.Rewolucje przeprowadziły siły burżuazyjne wprowadzając ustrój republikanski. Nowy rząd oglośił jednak że będzie kontynułwał wojnę po stronie Francji i Anglii. Niemcy dążąc do zmiany wojny na dwa fronty na jedno frontową porozumiewają się z rosyjskim rewolucjonistą komunistycznym Włodzimierzem Leninem przebywającym na emigracji w Szwajcarii. Liczono na to iż Lenin dokona w Rosji przewrotu i zawrze osobny pokój z Niemcami.W pażdzierniku tego samego roku następuje przewrót bolszewicki w Rosji pod wodzą Lenina, który dzialal w sojuszu z Niemcami.W 1918 roku 3 marca w Brześciu nad Bugiem Rosja rządzona przez przez Lenina i Niemcy zawierają pokój. Wojska niemieckie przesuwane są na zachód(front zachodni). Lecz wysiłki zbrojne Niemiec nie przynoszą jednak skutku. Jesienią 1918 roku następuje klęska Niemiec a w dniu 11 listopada 1918 roku następuje na zachodzie zawieszenie broni.
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T10:41:57+01:00
Rewolucja pazdziernikowa w Rosji:
Ustanowili swoj rząd rząd -Radę komisarzy
Ludowych z Leninem na czele.
Rewolucja pażdziernikowa doprowadziła
do wybuchu wojny domowej w Rosji
podpisania w Brześciu paktu na mocy którego Niemcy mieli kontrole nad zachodnimi terenami
Rosja podpisała pakt z Niemcami .Zmusiło to do interwencji w Rosji państ ententy Francji Angli i jeszcze dołączyli się Amerykanie .
Niewiem czy na 100% jest dobrze , ale mam nadzieje ze pomogłem;)
1 5 1