1.scharakteryzuj promieniotworczosc naturalna

rozwiaz zadania:

1.Czas reakcji kierowcy okrślany jest na około 0.75s. Jaką drogę przebędzie w tym czasie kierowca?.

2. W jakim czasie pracę W=6000J wykonałby silnik Dźwigu o mocy P=3KW?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T13:52:43+01:00
Promieniotwórczość- zjawisko samoistnej przemiany jednych jąder atomowych w inne. Głównymi procesami odpowiedzialnymi za promieniotwórczość są: rozpad beta, rozpad alfa, wychwyt elektronu, spontaniczne rozszczepienie.

Intensywność procesu promieniotwórczości opisuje się podając aktywność danej substancji (aktywność źródła promieniotwórczego). Zmiany czasowe aktywności charakteryzuje, właściwy danemu izotopowi promieniotwórczemu, czas połowicznego zaniku.

1. Kierowca przebędzie drogę:
Nie podałeś prędkości więc wyprowadzę ci wzór na obliczenie tej drogi
v= s/t
s=v*t
s=0,75s*v

2.Dźwig wykona pracę 6000 J w czasie:
Dane
W= 6000 J
P = 3 kW = 3000 W
Rozw
P= W/t
W=P*t
t=W/P
t= 6000J / 3000W = 2 s
Odp: Wykona tą pracę w czasie 2 s.