Mógłby mi ktoś sprawdzić i napisać poprawnie ?
Jestem słaby z angielskiego. (szczególnie jeśli chodzi o czasy)

I've been here for six months, but I'm still alive. I got on a plane to USA. There was a terrible storm that night, and the plane crashed into the ocean. I was survived and I'm alone on a small island. Near here is the jungle. Today I have found a food in the jungle. On the island I'm eating fish and fruits from the trees. The wrong thing about being on the island is solitude. I miss for ma family. I went leave the island so I'm going to build a raft. Then I'm going home. I want come back home and lived happily ever after.

2

Odpowiedzi

2009-11-15T23:09:11+01:00
I've been here six months, but alive. I have a flight to the USA. She was a terrible storm, by night, a plane crashed in the ocean. I survived and I'm alone on a small island. Near here is a jungle. Today I found the food in the jungle. On the island, eat fish and fruits from the trees. Bad because the island is loneliness. I miss my family. I went to leave the island I'm going to build a raft. Then I go home. I want to go home to live happily ever after.

Bylem tu w ciągu sześciu miesięcy, ale żyję. Mam na samolot do USA. Była straszna burza, przez noc, a samolot rozbił się w oceanie. Przeżyłem i jestem sam na małej wyspie. Blisko tu jest dżungla. Dziś znalazłem żywność w dżungli. Na wyspie jem ryby i owoce z drzew. Źle bo na wyspie jest samotność. Tęsknię za rodziną. Poszedłem opuścić wyspę mam zamiar zbudować tratwę. Potem wracam do domu. Chcę wrócić do domu aby żyć długo i szczęśliwie.

Wprowadziłam małe poprawki ale chyba teraz może byc:))
Jak by copisz na pric:)
2009-11-15T23:11:51+01:00
Mieszkałam w Anglii i opanowałam angielski więc teraz powinno być dobrze :)

I've been here six months, but alive. I had a plane to the United States. She was a terrible storm in the night and the plane crashed in the ocean. He survived and I'm alone on a small island. Near here is a jungle. Today I found the food in the jungle. On the island, eat fish and fruits from the trees. I feel bad because the island is loneliness. I miss my family. To leave the island I'm going to build a raft and raft to return home to live happily.
1 5 1