Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T23:15:22+01:00
WYROCZNIA - miejsce święte, gdzie bogowie, za pośrednictwem kapłanów, przepowiadali przyszłość, wyrażali swoją wolę i udzielali rad w sprawach prywatnych i państwowych.

Grecy czcili swoich bogów wznosząc im świątynie, ozdobione posągami bóstw wykonywanymi przez najlepszych artystów. Na cześć bogów urządzano wspaniałe uroczystości. W ten sposób ludzie dziękowali im za opiekę i starali się zapewnić sobie ich przychylność w przyszłości. Najważniejszym obrzędem takich uroczystości było składanie ofiar. W darze przynoszono wino, miód, ziarna zbóż i wyhodowane zwierzęta.
3 3 3
2009-11-15T23:20:31+01:00
Wyrocznia- miejsce w świątyni ,gdzie lud z Grecji i nawet innych państw przybywało radę , bądź naukę .Najpopularniejsza mieściła się w Delfach (Apollina),Najstarsza w Dodonie (Zeusa).
Wyroczni nie można się było przeciwstawić , ani zrobić coś czego ona zakazała.
Grecy budowali wspaniałe świątynie pod patronatem i w hołdzie wielkim bogom najbardziej znane nam współcześnie to Partenon.
Mniej znana jeden z Siedmiu cudów świata świątynia Artemidy w Efezie .
Składano ofiary bogom . Mity są przykładem opowiadań o bogach w nie wierzyli Grecy .
2 2 2
2009-11-15T23:36:28+01:00
Wyrocznia w starożytności była miejscem, gdzie udzielano odpowiedzi na pytania o przyszłość lub o sposób postępowania w określonej sytuacji. Ponadto określenie samej takiej odpowiedzi.Wyrocznią była najczęściej świątynia, ale też święta grota, święte drzewo, źródło itp.
Grecy oddawali czesc swoim bogom poprzez oddawanie czci, Dawanie ofiary, Odbywały się modlitwy, oraz wznoszono swoim bogom okazałe świątynie, ozdobione posągami bóstw wykonywanymi przez najlepszych artystów
4 3 4