Wyrażenie -3√₆/2-√₃ jest równe?
Jabłko o masie 0.16kg podczas suszenia straciło 13/20 swej masy. Po suszeniu jabłko to waży?
Liczba, która zwiększona o 12% będzie równa 280, to?
Podczas suszenia grzyby tracą 80% swojej masy.Ile waży po wysuszeniu 1.2kg grzybów?
Iloczyn potrojonej liczby x i liczby o 35% większej od liczby y wyraża się wzorem?
Rozwiązanie równania (2x-3)²-4(x-3)(x+3)=9 jest liczbą?
Równanie 3x-5/6=3+2x/4 ile ma rozwiązań?
Wojtek ma x monet 2zł i y 50gr.2zł jest o trzy więcej od 50gr., a wszystkie monety dają kwotę 26zł.Podane informacje przedstawia jaki układ równań?

1

Odpowiedzi

2009-11-16T13:50:31+01:00

1) -3√₆/2-√₃ = -3√₆×(2+√₃)/(2-√₃)×(2+√₃) = -6√6-3√18/4-3 = -6√6-9√2

2) 13/20 × 0,16 = 0,104 kg

3) x - liczba
112% × x=280
1,12×x=280
x-280/1,12 = 250

4) 3x+1,35y

5) 4x²-12x+9 -4x²+36=9
-12x+9+36-9=0
-12x=-36
x=3

6) 3x-5/6=3+2x/4 /mnożę obie strony przez 12
2(3x-5) = 3(3+2x)
6x-10=9+6x
-10=9 -> równanie nie ma rozwiązań.

7)Wojtek ma x monet 2zł i y 50gr.2zł jest o trzy więcej od 50gr., a wszystkie monety dają kwotę 26zł.Podane informacje przedstawia jaki układ równań?

2x + 0,50y=26
y=x+3