Odpowiedzi

Obrazek w załączniku

x²=4²+2²
x²=16+4
x²=20
x=√20
x=2√5

Ob=4+10+12+2√5=2√5+26
81 4 81
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T00:51:12+01:00
Nie mogę załadować załącznika,

obw trapezu=a+b+c+h
a=12
b=10
h=4
c=?
obliczamy c z tw pitagorasa

c²=(b-a)²+h²
c²=2²+4²=4+16=20
c=√20=√4*5=2√5

obw= 12+10+2√5+4=26+2√5
72 4 72
Mamy trapez prostokątny ABCD
AB =12 cm,CD = 10 cm
CE = AD = h - wysokość trapezu
h = 4 cm
AE =CD = 10 cm.
BE = 12cm - 10 cm = 2cm
W trójkącie BCE mamy BC^2 = BE^2 + CE^2
BC^2 = 2^2 + 4^2 = 4 + 16 = 20 = 4*5
BC =2*√5 cm
Obwód = AB + BC + CD + AD =(12+ 2*√5 + 10 + 4) cm =
=( 26 +2*√5) cm.
28 4 28