EWA WYPEŁNIŁA TAKĄ SAMĄ ILOŚCIĄ SOLI DWA POJEMNIKI:PIERWSZY W KSZTAŁCIE PROSTOPADŁOŚCIANU O WYMIARACH:12,5CM; 21,6CM; 6,4CM, DRUGI-SZEŚCIANU.
A)OBLICZ WARTOŚĆ WYRAŻENIA (3 NAD PIERWIASTKIEM, W PIERWIASTKU 12,5 RAZY 21,6 RAZY 6,4
B)CZEGO SIĘ DOWIEMY, OBLICZAJĄC WARTOŚĆ TEGO WYRAŻENIA

2

Odpowiedzi

2009-11-16T09:09:50+01:00
A)∛(12,5•21,6•6,4=∛1728=∛(27•64)=3•4=12

b) z tego wyrazenia dowiemy sie jaka jest dlugosc krawedzi szescianu, bo pod pierwiastkiem jest objetosc prostopadloscianu, a szescian ma taka sama wartosc objetosci
6 4 6
2009-11-16T11:49:26+01:00
V prostopadłościanu =a*b*c V sześcianu=a³
a=12,5 cm Vprostopadłościanu =V sześcianu
b=21,6cm
c=6,4 cm
V=12,5*21,6*6,4 cm³
V=1728 cm³
a)³√12,5*21,6*6,4=³√1728=12
b)obliczając warrtość tego wyrażenia obliczymy bok sześcianu
6 4 6