Odpowiedzi

2009-11-16T10:21:55+01:00
V - prędkość spadku swobodnego = √2gh
g - przyspieszenie grawitacyjne = 9,81m/s²
h = h₁ - h₂ = 8 - 3 = 5m
v = √2gh = √2 razy 9,81 razy 5 = √98,1 = 9,9m/s