1.przedstaw sume w postaci iloczynu
ab²+2ab+2b+4
2.rozwiąż równanie
2-4x=3x²
3.wyznacz "s" z podanego wzoru
w=2s+1÷s(na dole) -3 (od całego ułamka)
4.oblicz
125³*(5⁻²)⁴ ÷ 25⁴*25⁻⁵
5.zapisz w postaci jednej potęgi
₅√7³ * 7⁰⁶

1

Odpowiedzi

2009-11-16T10:04:10+01:00
5.zapisz w postaci jednej potęgi
₅√7³ * 7⁰⁶

Zad.1.
ab² + 2ab + 2b + 4 = b(ab + 2a + 2 + 4/b)

Zad.2.
2-4x = 3x²
2 = x(3x-4)
Jeśli x ∈ N:
Możliwość 1:
x = 1
3x - 4 = 2
-1 ≠ 2
Możliwość 2:
x = 2
3x - 4 = 2
2 = 2
Odp: x = 2;

Zad.3.
w=2s+1÷s(na dole) -3 (od całego ułamka)
ws = 2s + 1 - 3s
ws = 1 - s
ws + s = 1
s(w+1) = 1
s = 1/(w+1)

Zad.4.
125³*(5⁻²)⁴ ÷ 25⁴*25⁻⁵ = [ 25⁶ * (1/25⁴) ] / 25 = 25⁵ * (1/25⁴) = 25

Zad.5.
₅√7³ * 7⁶⁰ = ?