Ciało o masie 20 kg toczy się po poziomym torze pod działaniem stałej siły F o wartości 100 N. Wartość siły tarcia T wynosi 60 N.
Jakim ruchem porusza się to ciało? Oblicz wartość siły wypadkowej Fw działającej na to ciało. jaka jest wartość przyspieszenia ciała?
Która zasad dynamiki opisuję tę sytuację?

2

Odpowiedzi

2009-11-16T11:22:07+01:00
M=20kg
F=100N
T=60N
Jest to ruch jednostajnie przyspieszony.
Obliczam Fw(siłę wypadkową):
Fw=F-T
Fw=100N-60N
Fw=40N

Obliczam a (wartość przyspieszenia):
a=Fw/m
a=40N/20kg
a=2m/s²

Tą sytuacje opisuje II zasada dynamiki Newtona.
Mam nadzieję że dobrze to zrobiłam ;)
2009-11-16T11:50:55+01:00
M=20kg
F=100N
T=60N
Fw=F-T
Fw=100N-60N
Fw=40N
a=Fw/m
a=40N/20kg
a=2m/s²