Odpowiedzi

2009-11-16T11:04:33+01:00
4x²-5=(2x+pierwiastek z 5)(2x- pierwiastek z 5)
x⁷-100x⁵=x⁵(x²-10)(x²+10)
x²-6x+9=(x-3)²
2009-11-16T13:27:03+01:00
X⁷-100x⁵=x⁵(x²-100)=x⁵(x-10)(x+10)

64x¹⁰+x⁷=x⁷(64x³+1)=x⁷(4x+1)(16x²-4x+1)