Odpowiedzi

2009-11-16T11:37:37+01:00
Jak wpłyneły odkrycia na gospodarkę:
1. rozwój kartografii i rozbudowa map
2. poznanie nowych kultur
3.przypływ nowych surowców mineralnych i nie tylko(ziemniaki, tytoń)
4. nowa siła roboczej (niewolnicy)
5.rozwój handlu i żeglugi
6.rewolucja cen
7.rozpoczął sie proces enspansjii kolonialnej(Hiszpania,Portugalia)
3 4 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T12:17:37+01:00
Moim zdaniem wielkie wyprawy geograficzne miały olbrzymi i niezaprzeczalny wpływ na ówczesną Europę. Rozpoczął się nowy rozdział w rozwoju nauki i kultury. Zmieniło się postrzeganie świata jako całości. Zmieniły się relacje pomiędzy państwami, wzrosło znaczenie handlu i bankowości. Powstały nowe technologie i zawody. Wszystko to powodowało wzrost jakości życia ludzi zamieszkujących ówczesną Europę. Położyło podwaliny pod kształt dzisiejszego świata. Jednocześnie nie można zapomnieć o tym iż odkrycia geograficzne również były źródłem destrukcji, choćby dla cywilizacji Majów, Azteków czy Inków. Wiele krzywd wyrządzono ludności tubylczej zaprzęgniętej do niewolniczej pracy, niewolnicy z terenów Afryki wykorzystywani do pracy bez zapłaty to również efekt kolonizacji. Tamte tereny potrzebowały olbrzymich ilości ludzi do pracy, a w oczach im współczesnych praca ta powinna być jak najtańsza, najlepiej darmowa. Duże znaczenie dla Europy i ludzi ją zamieszkujących miały zmiany ustrojowe wprowadzone w krajach zachodnich. Dzięki temu zmienił się model pracy, z feudalnego na nakładczy, który w późniejszym czasie przekształcił się w manufakturowy. Wzrosły dzięki temu przychody ludzi i tym samym ich poziom życia.
2 3 2