Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T12:40:00+01:00
Z drugiej zasady dynamiki
W=ma oblicze sile wypadkowa W
DANE
m=15kg
a=3m/s²
F=36N
OBL P
Patrz zalcznik
W=3*15=45N
W²=P²+F²
P²=W²-F²=45²-36²=2025-1296=729
p=√729=27N

ODP

P=27N


5 4 5
2009-11-16T13:48:50+01:00
Na ciało o masie m=15kg , działają jednocześnie dwie siły wzajemnie prostopadłe nadające mu przyśpieszenie a= 3= m/s kwadrat/ Jedna z nich ma wartość F=36N , Oblicz wartość drugiej siły

m=15kg
a= 3= m/s²
Fw=ma
Fw=15kg*3 m/s²
Fw=45kg* m/s²
Fw=45 N
F1=36N
F2=?
Fw to jest siła wypadkowa, która działa wzdłuż przekatnej prostokąta o bokach dł. F1 i F2i jej długość obliczamy z Tw. Pitagorasa
F1²+F2²=Fw²
F2²=Fw²-F1²
F2²=45²-36²
F2²=2025-1296
F2²=729
F2=√729
F2=27 N
7 4 7