Odpowiedzi

2009-11-16T12:06:43+01:00
Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944r. Wzięło w nim udział bardzo dużo młodych ludzi nazywanych kolumbami. Powstańcy znaleźli się w dramatycznej sytuacji gdyż byli otoczeni przez wojska radzieckie i niemieckie.Powstanie było dramatyczną próbą uwolnienia się spod okupacji niemieckiej i wpływów ZSRR. Po 63 dniach walk powstanie poniosło klęskę. Straty powstańcze ocenia się na 18 tys. zabitych i zaginionych oraz 25.tys rannych. pomimo klęsk materialnych, zniszczenia totalnie Warszawy musimy doceniać bohaterstwo, ofiarność i zaciętość powstańców, którzy tak dzielnie walczyli o wolność. Dzięki powstaniu cały świat przypomniał sobie o małym państwie nad Bałtykiem. jednak aby mógł sobie przypomnieć, Polacy musieli przelać swoją krew w walce z okupantami.
11 3 11