Proszę o rozwiązanie zadań

Zad 1

W banku umieszczono kwotę 1000zł na 2% w stosunku rocznym, przy czym odsetki są dopisywane co pół roku. ile wyniosą dopisane odsetki po roku?

Zad 2

Woda morska zawiera około 3% soli. Ile kilogramów słodkiej wody należy dodać do 40 kg wody morskiej, aby otrzymana woda zawierała 2% soli?

Zad 3

Oblicz pole oraz promień okręgu wpisanego w trójkąt i promień R okręgu opisanego na trójkącie, którego boki mają długość 7 cm, 8 cm, 9 cm.

Zad 4

W trapez równoramienny, którego ramię ma długość 14 cm, wpisano okrąg. Punkty styczności okręgu wpisanego w trapez dzieli jego ramię w stosunku 4:3. Oblicz promień tego okręgu.

Zad 5
oblicz:
a) log₂4 b) log₉3 c) log₂(log20+log5) d) log₇2-log₇98

2

Odpowiedzi

2009-11-16T12:45:25+01:00
1

1000 - baza
2% - oprocetowanie

po pol roku 1000x1% =1010

po kolejnym pol roku

1010x 1% = 1021 zl

po roku czasu bedzie na koncie 1021zl

2

40kg wody morskiel posiada 3% soli czyli


40 - 100%
x - 3%
x= 1.2kg

1.2 kg - 2%
x - 100%
x = 60kg

zatem 60 - 40 kg = 20 kg tyle wody nalezy dodac

3


Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T12:54:29+01:00
Zad 1

W banku umieszczono kwotę 1000zł na 2% w stosunku rocznym, przy czym odsetki są dopisywane co pół roku. ile wyniosą dopisane odsetki po roku?

2/100 ^ 1000 = 20 zł odsetek :)

Zad 2

Woda morska zawiera około 3% soli. Ile kilogramów słodkiej wody należy dodać do 40 kg wody morskiej, aby otrzymana woda zawierała 2% soli?
Obliczam ile jest teraz soli

3 % 40kg=1,2kg

Po dolaniu wody, nie zmieni się ilość soli tylko wody

x- ilośc wody ogółem po dolaniu

x-100 \%
1,2kg-2 \%

2 % x=1,2kg ^ 100 %
x=60kg


Czyli po dolaniu mamy 60 kg

.60 - 40 =20 = to jest odpowiedź.