Odpowiedzi

2009-11-16T13:00:11+01:00
Korzyści :

* aktywna ocena ryzyka portfeli inwestycyjno-kredytowych poprzez analizę bieżącej i potencjalnej sytuacji portfeli na różnych płaszczyznach z punktu widzenia czynników ryzyka rynkowego, wpływającą na efektywne zabezpieczanie się przez niekorzystnymi zmianami czynników rynkowych,
* szacowanie wartości rezerw finansowych na wypadek niekorzystnych zmian czynników rynkowych uwzględniających m.in. załamania giełdowe,
* możliwość wyznaczenia ceny instrumentu pochodnego, dającej realną podstawę do negocjacji tej ceny z instytucją oferującą dany produkt finansowy,
* wzrost konkurencyjności poprzez oferowanie innowacyjnych produktów rynku instrumentów pochodnych,
* zabezpieczenie marży i uniezależnienie przychodów od wahań wybranego czynnika ryzyka,
* koncentracja na działalności podstawowej i wzrost jej efektywności poprzez eliminowanie wpływu działań o charakterze spekulacyjnym.


1 3 1