1. Uzupełnij zdania :
Podczas spalania pierwiastków chemicznych w............. powstają tlenki tych pierwiastków. W zależności od rodzaju użytego pierwiastka chemicznego, powstają tlenki.............. lub ........... niemetali. W reakcji chemicznej nazywanej reakcją.........., tlen i inny pierwiastek są........ a....... to produkt reakcji chemicznej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T13:36:47+01:00
Podczas spalania pierwiastków chemicznych w tlenie powstają tlenki tych pierwiastków. W zależności od rodzaju użytego pierwiastka chemicznego, powstają tlenki metali lub tlenki niemetali. W reakcji chemicznej nazywanej reakcją wymiany, tlen i inny pierwiastek są substratami a tlenek (pierwiastka - metalu/niemetalu) to produkt reakcji chemicznej.

To co napisałem w nawiasie nie jest konieczne.
37 4 37