Odpowiedzi

2009-11-16T14:18:20+01:00
A)(3do potęgi¾×√27)²=
=3 do pot 3/2 ×27=3 do pot 3/2×3³=3 do pot (3/2+3)=3 do pot 4½

b)(√5×125do potęgi⅔×(⅕)⁻²)/25do potęgi⁻½=
=(5 do pot ½×5³do potęgi⅔×5²)/(5²)do potęgi⁻½=
=(5 do pot ½×5²×5²)/(5⁻¹)=
=(5 do pot 4½)/(5⁻¹)=5 do pot 5½