Przetłumacz na język polski następujące pytania i napisz odpowiedzi wraz z tlumaczeniem:
1.What kind of measurement do you know?
2what kind of speed do you want to watch movies on the Internet??
3.What is the measurement of PAM?
4.what is a desktop?
5.What does the screen show wohen you double dick on My computer/control panel?
6.What word- processing tools do you know?What do you use than for?
7.What are the adwentages and disadventages of word processing?
8.What are the differences between typing and word processing?
9.Which word procesor do you use?why?
10.How do you create a now today?
11.What are the differences between?save and save as?
12.What are the beginings of the Internet?
13.How can you narrow the keyword?which can you use the search engine?
14.What is the differences between Bling Carbon Copy and Carbon Copy?
15.How often do you use this fieles and w hen?
16.What are the parts of the e-mailadress?
17.What can DTP program do?
18.What are the mules of Netiqette?
19.What is a machine language?

1

Odpowiedzi

2009-11-16T15:24:21+01:00
Nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania.
4. Co to jest pulpit?
Desktop is a graphical image that we see on a computer screen.
Pulpit jest obrazem graficznym, który widzimy na monitorze komputera.
11. Jakie są różnice między "Zapisz" i "Zapisz jako.."?
"Save" causes the text or image that you want to save is saved in the sample folder, which you can change the settings of the program. Function "Save as" means that we can choose the folder in which you want to save this thing.
"Zapisz" powoduje, że dany tekst lub obraz, który chcemy zapisać zostaje zapisany na przykładowym folderze, który możemy zmienić w ustawieniach programu. Za to funkcja "Zapisz jako" powoduje, że możemy wybrać folder, w którym chcemy zapisać tą rzecz.
19. Co to jest język maszynowy?
Machine language is a collection of binary digits or bits that the computer reads and interprets. Machine language is the only language, which a computer is capable of understanding.
Język maszynowy jest zbiorem binarnych liczb lub bitów, które komputer odczytuje i interpretuje. Język maszynowy jest jedynym językiem, który komputer jest w stanie zrozumieć.

Na resztę pytań nie jestem w stanie odpowiedzieć, ponieważ nie znam się za bardzo na informatycznych. W napisaniu tych odpowiedzi może Ci pomóc Google Translate, a w samych odpowiedziach pomoże Ci wyszukiwarka Google.