Odpowiedzi

2009-11-16T14:13:17+01:00
Odporność - to brak podatności organizmu na działanie czynników chorobotwórczych.
Odporność wrodzona - to mechanizmy, które od urodzenia chronią nas przed szkodliwymi czynnikami (bariery ochronne).
Odporność nabyta - powstaje w wyniku kontaktu organizmu z czynnikiem chorobotwórczym (organizm uczy się rozpoznawać nowe substancje szkodliwe i walczyć z nimi).
BARIERY OCHRONNE ORGANIZMU:
- Makrofagi - to krwinki białe o dużych rozmiarach, które mają zdolność wchłaniania i trawienia antygenów.
- Limfocyty T - potrafią rozpoznawać komórki, lub substancje szkodliwe dla organizmu. Ich zadaniem jest też przekazywanie informacji o zagrożeniu innym białym krwinkom.
- Limfocyty B - mają zdolność do wytwarzania przeciwciał. Są to specjalne białka, które łączą się z antygenem, unieszkodliwiając go.

To moja notatka z zeszytu, którą nauczyciekla podała mojej klasie
2 5 2