Kat rozwarty w rombie ABCD jest równy 120* a bok romby jest krótszy od dluższej przekątnej tego rombu o 2 cm. wiedząc że punkt O jest punktem przecięcia się przekątnych rombu, oblicz obwód czworokąta którego wierzchołkami są środki odcinków AO,BO,CO,DO.

1

Odpowiedzi

2009-05-08T09:16:14+02:00
Najpierw obliczasz kąt ostry w rombie 180 - 120 = 60 stopni
z Tw. Pitagorasa obliczasz długości przekatnych rombu
dzielisz każdą na połowę i obliczasz obwód czworokąta