Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T14:25:00+01:00
A) a²+4²=7²
a²+16=49
a²=49-16=33
a = √33
w zaokrągleniu to jest 5,74
5,74-4=1,74

b) 1,5m = 150cm
a²+30²=150²
a²=22500-900=21600
a = √21600 = w zaokrągleniu = 146,97

c) ten odcinek z prawej (mniejszy)
1+a²=1,25²
a²=1,5625-1=0,5625
a=0,75 (wynik nie jest zaokrąglony)

dłuższy
2²+1,5²=c²
4+2,25=c²
c²=6,25
c=2,5
odcinek = 2,5-1,25=1,25