Odpowiedzi

2009-11-16T14:19:22+01:00
"Jeśli nie wiadomo o co chodzi to chodzi o WZORY SKRÓCONEGO MNOŻENIA."


"Tyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest w nim matematyki"

"Matematyka jest sztuką nadawania tych samych nazw różnym rzeczom".

„Matematyka to język, w którym nie można wyrazić nieprecyzyjnych, czy mglistych myśli”.

„Wszystkie zjawiska natury są tylko matematycznymi konsekwencjami niewielkiej liczby niewzruszonych praw”

„Matematyka wyposaża nas w cos jakby nowy zmysł”.
2009-11-16T14:21:29+01:00
Twierdzenie matematyczne uważane są za prawdziwe, ponieważ w niczyim interesie nie leży, by uważać je za fałszywe. (Monteskiusz)
MATEMATYKA jest sztuką nadawania tych samych nazw różnym rzeczom. (Henri Poincaré)
Tyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest w nimmatematyki. (Immanuel Kant)
Matematyka jest miarą wszystkiego. (Arystoteles)

Matematyka jest królową wszystkich nauk jej ulubieńcem jest prawda, a prostość i oczywistość jej strojem
Jan Śniadecki

2009-11-16T14:25:58+01:00

Ale wracając do głównego tematu:
"Ze wszystkich nauk humanistycznych matematyka jest najbardziej humanistyczna"
H. Freudenthal
i z drobną modyfikacją:
"Matematyka jest jedyną humanistyczna nauka ścisłą"
M. Szurek
Tyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest w nim matematyki" - nie jestem pewna, ale chyba Immanuel Kant.


"Matematyka jest sztuką nadawania tych samych nazw różnym rzeczom".
Henri Poincare
„Matematyka to język, w którym nie można wyrazić nieprecyzyjnych, czy mglistych myśli”.
Henri Poincare
„Wszystkie zjawiska natury są tylko matematycznymi konsekwencjami niewielkiej liczby niewzruszonych praw”
Pierre Simon de Laplace
„Matematyka wyposaża nas w cos jakby nowy zmysł”.
Karol Darwin