Witam.Bardzo proszę o pomoc z zadaniami z chemii,bo ja...to z tego przedmiotu cienki jestem ;P


1.)Obliczyć masę:
a.)2 moli tlenku miedzi (l) (CuO2)
b.)0,1 mola chloru cząsteczkowego
c.) 6 moli wodoru atomowego
d.)0,01 mola sacharozy (C12H22O11)
e.)0,5 mola magnezu

2.)Która z próbek zawiera więcej cząsteczek:
a.) 1g wody czy 1g amoniaku (NH3)
b.)3g tlenu czy 3g wodoru
c.) 10g H2SO4 czy 10g H3PO4

3.)Ile gramów magnezu należy odważyć, aby próbka ta zawierała tyle samo atomów,ile jest ich w próbce 16g siarki?

4.)Obliczyć, ile atomów miedzi jest w 12,8g miedzi.


Z góry bardzo dziękuję i hojnie obdarzę punktami osobę,która potrafi rozwiązać zadania tego typu :)

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2011-07-25T14:55:00+02:00

Zadanie 1:


Cu2O - to jest prawidłowy wzór tlenku miedzi I

a) masa 1 mola Cu2O = 2*64u+16u=128u+16u=144u

W takim razie masa 2moli Cu2O, będzie dwukrotnie większa, a więc 144u*2=288u

b) chlor w postaci cząsteczkowej to Cl2
masa Cl2 = 35,5*2=71

ukladamy proporcje:
1mol Cl2 -------- 71g
0,1 mola --------- xg

x=0,1*71/1 = 7,1g


c) masa 1 mola wodoru atomowego wynosi 1g. Ukladamy proporcje:
1 mol wodoru -------1g
6 moli wodoru = xg

x=6*1/1 = 6g


d) wzór sacharozy C12H22O11
Liczymy masę:
C=12*12 = 144
H=22*1 = 22
O= 11*16= 176

Sumujemy: 144+22+176 = 342 (tyle wynosi masa 1 mola sacharozy). Teraz ukladamy proporcje:

1mol sacharozy --------- 342g
0,01 mola sacharozy ----- xg

x= 0,01*342/1= 3,42g


e) 1 mol Mg = 24g
    0,5 mola Mg = xg

x=24*0,5/1 = 12g

 

 Zadanie 2:

 

M(H₂O) = 18g/mol        M(NH₃) = 17g/mol

1g H₂O ~ 1/18mol    <   1g NH³ ~ 1/17mol

 

amoniak

 

M(O₂) = 32g/mol         M(H₂) = 2g/mol

3g O₂ ~ 3/32mol    <    3g H₂ ~ 1,5mol

 

wodór

 

M(H₂SO₄) = 98g/mol         M(H₃PO₄) = 98g/mol

10g H₂SO₄ ~ 10/98mol    =   10g H₃PO₄ ~ 10/98mol

 

Tyle samo

 

 

Zadanie 3

32g S --------------------- 6,02*10²³ at.

16g S --------------------- x at.

 

32*x = 16*6,02*10²³ |:16

2x = 6,02*10²³ |:2

x = 3,01*10²³

 

 

24g Mg---------------------- 6,02*10²³ at.

x g Mg ---------------------- 3,01*10²³ at.

 

6,02*10²³*x = 3,01*10²³*24 |:10²³

6,02*x = 3,01*24 |:3,01

2x = 24 |:2

x = 12 g

 

Odp. Należy odważyć 12g magnezu.

 

 

Zadanie 4:

63,5 g - 6,02 × 10²³at.Cu
12,8g - x at.Cu
x = 1,2 × 10²³ at Cu

 

Odp. W 12,8g miedzi znajduje się 1,2 × 10²³ at. miedzi.

1 5 1