Odpowiedzi

2009-11-16T15:14:02+01:00
1. Dzieło literackie a adaptacja filmowa. Przedstaw problem na przykładach wybranych filmów Andrzeja Wajdy

2. Oceń wybraną adaptację filmową dzieła literackiego, porównując język filmu i literatury

3. Powieści polskich pozytywistów i ich adaptacje filmowe. Rozwiń temat o wybrane przykłady

4. Wielkie powieści europejskie XIX i XX wieku i ich ekranizacja. Porównaj sposób kreowania świata przez pisarza i reżysera

5. Filmy interpretacjami dzieł literatury. Wyjaśnij na wybranych przykładach

6. Na wybranych przykładach wykaż, że adaptacja filmowa dzieła literackiego może wzbogacić lub zubożyć jego odbiór

7. Język filmu i język literatury. Porównaj dzieło literackie i jego filmową adaptację

8. Porównanie adaptacji filmowej

9. Książki i filmy. Porównaj wybrane utwory literackie z ich ekranizacjami

10. Dzieło literackie i jego filmowa adaptacja, czyli niemożliwe staje się możliwym. Rozważ na wybranych przykładach

11. Dzieło literackie a jego adaptacja filmowa. Przedstaw na wybranych przykładach

12. Problemy filmowej adaptacji. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem, oceń adaptację

13. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej Omów wybrane przykłady

14. Oceń adaptacje filmowe dzieł literackich dokonane przez Andrzeja Wajdę

15. Literatura w filmie. Zaprezentuj i oceń wybitne ekranizacje dzieł literackich

16. Dramaty Williama Szekspira i ich filmowe realizacje

17. Dramaty Williama Szekspira w współczesnych adaptacjach filmowych. Przedstaw własną ocenę tego zjawiska na podstawie wybranych przykładów

18. Literackie wizje końca świata. Omów motyw apokalipsy na wybranych przykładach

19. Różne ujęcia motywu apokalipsy w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach

20. Przedstaw motyw Sądu Ostatecznego w utworach literackich i malarskich różnych epok. Omów zagadnienie na podstawie wybranych dzieł polskich i/lub obcych

21. Wizja Sądu Ostatecznego jako motyw w literaturze i sztuce. Przedstaw jego różne ujęcia, analizując wybrane przykłady

22. Arkadia, Raj, Wyspy Szczęśliwe. Scharakteryzuj kreację krain szczęśliwych w wybranych utworach literackich

23. Arkadia, Eden, Raj, Wyspy Szczęśliwe. Przedstaw i zinterpretuj obrazy szczęścia zawarte w utworach różnych epok literackich

24. Motyw Arkadii w literaturze. Przedstaw jego różne ujęcia i funkcje w wybranych dziełach literackich

25. Literackie i malarskie wyobrażenia Arkadii. Przedstaw na wybranych przykładach

26. Bale, biesiady, wesela. Omów motyw na wybranych przykładach z literatury

27. Biesiady, wesela, bale. Porównaj i skomentuj rolę tego motywu w wybranych utworach

28. Bale i wesela w wybranych utworach literatury polskiej

29. Bale, biesiady, wesela. Omów motyw na wybranych tekstach kultury

30. Przedstaw realizacje motywów biesiadnych - porównaj różne ujęcia

31. Obrazy biesiad utrwalone w dziełach literackich różnych epok. Analiza porównawcza wybranych przykładów

32. Biesiady, wesela, bale. Przedstaw rolę tych motywów w wybranych utworach literatury polskiej

33. Przedstaw portret kobiety w wybranych powieściach Honoriusza Balzaka. Oceń wartość poznawczą i wychowawczą przywołanych kreacji

34. Na podstawie wybranych dzieł literackich zaprezentuj motyw bezdomności człowieka

35. Wskaż przyczyny i konsekwencje poczucia bezsensu i absurdalności istnienia człowieka na podstawie wybranych przykładów z literatury młodopolskiej i współczesnej

36. Przedstaw sposoby wykorzystania własnej biografii w twórczości wybranych pisarzy

37. Wykaż, że biografia Adama Mickiewicza może być kluczem do odczytania twórczości pisarza

38. Jak biografia artysty wpływa na jego twórczość? Przeanalizuj na wybranych przykładach np. Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Aleksandra Wata, Michała Bułhakowa

39. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przeanalizuj temat, odwołując się do dzieł i losów wybranego przez siebie autora

40. Biografia jako klucz do twórczości pisarza. Przedstaw na wybranych przykładach
2 1 2
2009-11-16T17:44:20+01:00
Taką osobą można nazwać Romea z " Romea i Julii"
Ponieważ za miłość do Juli mógł się nawet zabić..
Choć jego rodzina nie zgadzała się na ten związek . On kochał Julię całym sercem. NIe zgadzał się z tym co mu kazali.
1 2 1