Odpowiedzi

2009-11-16T15:22:37+01:00
Wizja końca świata i sądu ostatecznego natchnęła artystów średniowiecza do stworzenia wstrząsających grozą obrazów gniewu Bożego i ludzkiego cierpienia.

Myśle że to jest dobrz...
gdyby się coś hnie zgadzało prosze pisać,,,
POZDRAWIAM>>:)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T15:23:50+01:00
"Zbliżcie się, błogosławieni mojego Ojca. Odziedziczycie królestwo przygotowane dla was od początku świata.
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a zatroszczyliście się o Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie".
Wtedy zapytają Go sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Cię, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Ciebie jako przybysza i przyjęliśmy Cię, albo że byłęś nagi i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Ciebie chorego lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?". A Król im odpowie: "Zapewniam was: Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci, zrobiliście dla Mnie".
Następnie powie do tych po lewej stronie: "Odejdźcie ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, który przygotowano diabłu i jego aniołom.
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie zatroszczyliście się o Mnie"
Wtedy oni zapytają: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym lub spragnionym, przybyszem lub nagim, chorym lub w więzieniu, a nie usłużylismy Tobie?". Wtedy im odpowie: "Zapewniam was: Czego nie zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych, tego nie zrobiliście dla Mnie". I pójdą oni na wieczną mękę, a sprawiedliwi do życia wiecznego".

Jest tu mowa o sądzie ostatecznym
2009-11-16T15:42:35+01:00
Fragment z Biblii, o końcu świata, (sąd ostateczny)
Według chrześcijan Sądowi Ostatecznemu towarzyszyć będą znaki na niebie i ziemi, kataklizmy i ponowne przyjście na świat Jezusa Chrystusa (Paruzja).

Sąd Ostateczny poprzedzać mają prześladowania chrześcijan, powstanie Fałszywego Proroka, plagi zsyłane na ziemię. Po nich nastanie zwycięstwo Słowa Bożego, zmartwychwstanie wszystkich umarłych, osądzenie ich działań na Ziemi i powstanie Nowej Ziemi i Nowego Nieba.

Wydarzenia poprzedzające dzień Sądu i sam Sąd w sposób symboliczny opisuje Apokalipsa świętego Jana.