Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T16:14:25+01:00
Premier kieruje całym rządem dlatego mówi się też na niego Prezes Rady Ministrów. Premier jest drugim (po Prezydencie) najważniejszym politykiem w kraju ale ma większe uprawnienia (zazwyczaj gdy jest szefem rządu większościowego)


najważniejsze uprawnienia :
reprezentuje Radę Ministrów
kieruje jej pracami
zwołuje posiedzenia
ustala porządek obrad
przewodniczy posiedzeniom
4 5 4