Połącz niewykorzystane zjawiska w gospodarce Etiopii z przyczynami ich powstania. Poszczególne zjawiska mogą mieć więcej niż jedną przyczynę .

1)Niska Wydajność rolnictwa
2) degradacja pastwisk
3) erozja gleb
4) słabo rozwinięty przemysł przetwórczy
5) niewielkie wydobycie zasobów surowców mineralnych

a) niedobór środków finansowych na inwestycje

b) niedobór wykształconej kadry pracowniczej

c) nadmierny wypas zwierząt

d) częste susze

e) prymitywne metody upraw

f) słabo rozwinięta infrastruktura transportowa

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T15:28:38+01:00