Znajdź liczbę której :
10% jest równe 24 ,
50% jest równe 12,5
20% jest równe 11
25% jest równe 9
200% jest róne 300
150% jest równe 30
____________________________
znajdź liczbę której :
3% wynosi 120
23% wynosi 4,6
250% wynosi 12
105% wynosi 21
20% wynosi 400
35% wynosi 70
13% wynosi 52
220% wynosi 44
71% wynosi 7,1
17% wynosi 51

3

Odpowiedzi

2009-11-16T15:35:55+01:00
240
25
55
36
150
20
---------------------

4000
2
4,8
20
2000
200
400
20
10
300


5 3 5
2009-11-16T15:38:00+01:00
240
25
55
36
150
20
------

4000
20
4,8
20
20% wynosi 400................ 2000
35% wynosi 70 ................. 200
13% wynosi 52 .................... 400
220% wynosi 44 .................... 20
71% wynosi 7,1 ....................... 10
17% wynosi 51 ....................... 300
4 3 4
2009-11-16T15:40:20+01:00
10% jest równe 24
24:0,1=240
50% jest równe 12,5
12,5:0,5=25
20% jest równe 11
11:0,2=55
25% jest równe 9
9:0,25=36
200% jest równe 300
300:2=150
150% jest równe 30
30:1,5=20
3% wynosi 120
120:0,03=4000
23% wynosi 4,6
4,6:0,23=20
250% wynosi 12
12:2,5=4,8
105% wynosi 21
21:1,05=20
20% wynosi 400
400:0,2=2000
35% wynosi 70
70:0,35=200
13% wynosi 52
52:0,13=400
220% wynosi 44
44:2,2=20
71% wynosi 7,1
7,1:0,71=10
17% wynosi 51
51:0,17=300
29 4 29