Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T15:32:18+01:00
Alkoholizm jest często chorobą naszej cywilizacji. Jest to choroba tak głęboko zaburzająca świadomość i wolność człowieka, że dla większości okazuje się chorobą śmiertelną. Uzależnienie od alkoholu jest chorobą niszczącą człowieka we wszystkich sferach jego człowieczeństwa i jego aktywności. Prowadzi do degradacji życia psychicznego, duchowego, moralnego i religijnego. Powoduje powolną utratę wolności i odpowiedzialności. Zaburza więzi międzyludzkie oraz uniemożliwia normalne funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie. Alkoholizm pociąga za sobą różnego rodzaju zagrożenia. Nie jest jednak chorobą indywidualną, oddziaływa również na rodzinę uzależnionego, zwłaszcza jego partnera i dzieci. Czynnikami powodującymi uzależnienie mogą być: utrata pracy, czyli brak środków do życia, porzucenie przez bliską osobę lub jej śmierć, jakiś zawód życiowy, samotność, złe stosunki rodzinne. Alkoholiz jak każda choroba jest leczony. Najlepsze efekty leczenia alkoholików spodziewane są podczas leczenia dobrowolnego, kiedy to pacjenci mają motywację do zerwania z alkoholem. Dobre wyniki w leczeniu dają różnego rodzaju kluby czy organizacje abstynenckie takie jak „kluby anonimowego alkoholika”. W grupach liczących od kilkunastu do kilkudziesięciu członków ludzie spotykają się regularnie, mówią szczerze o swoich problemach i kłopotach, udzielają sobie wzajemnie wsparcia i pomocy. Obowiązuje przy tym całkowita anonimowość, a poszczególni członkowie znają się tylko z imieni