Ponizej podano fragment hasla ze slownika wyrazow bliskoznacznych.wypisz wyrazenia i zwroty.

przyjazn:wierna,stała,dozgonna,niezłomna,nierozerwalna,niezachwiana,bezinteresowna,wzajemna,zażyta,braterska,tradycyjna,odwieczna,dawna przyjazń,przyjazn do grobowej deski,dla interesu,zawrzec z kims przyjazn,zaprzysiac komus przyjazń,zyc z kims w przyjazni,darzyc kogos,szczycic sie czyja przyjaznią.


wyrażenia:

zwroty:

1

Odpowiedzi

2009-05-09T18:29:39+02:00
Wyrażenia:
przyjaźń: wierna, stała, dozgonna, niezłomna, nierozerwalna, niezachwiana, bezinteresowna, wzajemna, zażyta, braterska, tradycyjna, odwieczna, dawna przyjaźń, przyjaźń do grobowej deski, dla interesu


zwroty:
zawrzeć z kimś przyjaźń, zaprzysiąc komuś przyjaźń, żyć z kimś w przyjaźni, darzyć kogoś, szczycić się czyja przyjaźnią.
6 4 6