Plis zróbcie mi zadanie z matmy za 60 pkt

zad1 Jacek obliczył że odległość 100m przeszedł w ciągu 50 sekund.Ile czasu potrzebuje,aby przejść w tym tempie 2 km?


zad2
Przez pięć dni w tygodniu gazeta kosztuje 1zł20gr ,a jej wydanie sobotnie kosztuje 1,50 zł.Za roczną prenumeratę tej gazety należy zapłacić 300 zł.Ile złotych można zaoszczędzić,prenumerując tę gazetę, zamiast kupować każde jej wydanie? Przyjmij,że w roku są 52 tygodnie.

zad3
Na budowie jest 25 stosów gruzu.Stosy te mają kształt graniastosłupów o podstawie trójkąta, w którym krawędź podstawy ma 1,5m,wysokości podstawy 100 cm ,a wysokość graniastosłupa 20dm. Ile razy musiał obrócić samochód ciężarowy,aby przewieźć gruzu,jeżeli jednorazowo zabierał 3m sześcienne?.

zad 4
Do iloczynu liczb 9,508 i 2,35 dodaj różnicę liczb 25i 0,98 Zapisz wyrażenie i oblicz.

zad 5
Ile rolek tapety potrzeba na wytapetowanie ścian pokoju o wymiarach długości 4,8m , szerokości 3,5m i wysokości 2,6m , jeżeli jedna rolka zawiera 11 m kwadratowych tapety?

plis zróbcie Powodzenia

3

Odpowiedzi

2009-11-16T15:43:13+01:00
Zad 1.
100*20=2000 m
50 * 20 = 1000 s
odp. potrzebuje 1000 sekund aby przejść 2 km.
Zad2
2*12=24
365-24=341 dni po 1,20
1,20*361=433zł 20 gr

12*1.50=18 zł
433,20 +18 zł=451,20zł

2009-11-16T15:59:17+01:00
²zad1 Jacek obliczył że odległość 100m przeszedł w ciągu 50 sekund.Ile czasu potrzebuje,aby przejść w tym tempie 2 km?
V = 100 m / 50 s = 2m/s
s = 2km = 2000m
V = s/t Vt = s
t = s/V = 2000m/2m/s = 1000s ≈ 17 min.
Odp . Potrzebuje ok. 17 minut.

zad2
Przez pięć dni w tygodniu gazeta kosztuje 1zł20gr ,a jej wydanie sobotnie kosztuje 1,50 zł.Za roczną prenumeratę tej gazety należy zapłacić 300 zł.Ile złotych można zaoszczędzić,prenumerując tę gazetę, zamiast kupować każde jej wydanie? Przyjmij,że w roku są 52 tygodnie.
5×1,2 + 1,50 = 7,5 - tyle kosztuje tygodniowy zakup
7,5 × 52 = 390 - roczny zakup
390 - 300 = 90
Odp. Możemy zaoszczędzić 90 zł.

zad 4
Do iloczynu liczb 9,508 i 2,35 dodaj różnicę liczb 25i 0,98 Zapisz wyrażenie i oblicz.
9,508 × 2,35 + 25 - 0,98 = 46,3638

zad 5
Ile rolek tapety potrzeba na wytapetowanie ścian pokoju o wymiarach długości 4,8m , szerokości 3,5m i wysokości 2,6m , jeżeli jedna rolka zawiera 11 m kwadratowych tapety?
2(4,8m*2,6m) + 2(3,5m*2,6) = 24,96m + 18,2 m² = 43,16
43,16/11 ≈ 4
Odp. Potrzeba 4 rolki tapety.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T16:37:30+01:00
Zad. 1.
v = 100m/50s = 2m/s
2km = 2000m
2000/2 = 1000s

Odp: Potrzebuje na to 1000s.

Zad.2.
52 * 1,50zł + 52 * 5 * 1,20zł - 300zł = 90zł

Odp: Można zaoszczędzić 90zł.

Zad.3.
25*(1/3 * 20dm * (1/2 * 1,5m * 100cm)) = 25 * 1/6 * 2m * 1,5m * 1m = 12,5m³
12,5 : 3 = 4 1/6

Odp: 5 razy.

Zad.4.
9,508 * 2,35 + (25 - 0,98) = 46,3638

Zad.5.
43,16m² / 11 = ok. 4

Odp: Potrzeba 4 rolek tapety.
1 5 1