Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T17:23:31+01:00
Na początek reakcja:
CaCO₃ + 2 HCl -> CaCl₂ + H₂CO₃
kwas węglowy szybko się rozpada na wodę i dwutlenek węgla
CaCO₃ + 2 HCl -> CaCl₂ + CO₂ + H₂O

Obserwacje:
Kwas solny gwałtownie reaguje z węglanem wapnia. Oranż metylowy zmienia barwę z pomarańczowej na czerwoną.

Wnioski:
W próbówce drugiej (tej po prawej) powstał kwas węglowy. On był przyczyną zmiany barwy oranży metylowego.
7 3 7