Odpowiedzcie w krótkich punktach na te pytania , proszę. !!!

1. zredagowany jest temat rozprawki?
Co on zawiera?

2. Na ile części można podzielić tekst rozprawki.? Zaproponujcie nazwy tych części. Która z nich jest najdłuższa i dlaczego?

3. W jaki sposób autorce pracy udało się osiągnąć spójność wypowiedzi.

4.Jaką rolę w pracy spełniają akapity?

5. Wypiszcie w formie punktów wszystkie argumenty przytoczone w tej pracy

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T15:44:27+01:00
Spróbuję pomóc ;)

1) W temacie rozprawki najczęściej znajduje się teza, bądź hipoteza. Teza- potwierdzenie czegoś, np: W Antygonie Sofoklesa mamy dwie racje. Hipoteza- Dlatego warto postawić pytanie. Czy w Antygonie Sofoklesa znajdują się dwie racje?

2) Można podzielić na trzy części :)

WSTĘP

ROZWINIĘCIE (podanie argumentów i ich rozwinięcie)

ZAKOŃCZENIE, KRÓTKIE PODSUMOWANIE

3) na to niestety nie znam odp :)

4) Akapity oddzielają wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Często się je stosuje, kiedy wprowadzamy jakąś nową myśl:)

5) podaj o jaką pracę chodzi :)