Odpowiedzi

2009-11-16T15:42:41+01:00
-epitety
-porównania
-przenośnie (metafory)
-puenta
-antyteza
-koncept
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T15:43:05+01:00
* aforyzm
* antonim
* alegoria
* anafora
* animizacja
* antropomorfizacja
* apostrofa
* apozycja
* archaizm
* dialektyzacja
* epitet
* ironia
* kontrast
* lipogram
* metafora (inaczej przenośnia)
* metonimia
* neologizm
* oksymoron
* onomatopeja (wyrazy dźwiękonaśladowcze)
* ożywienie
* paradoks
* parafraza
* personifikacja
* porównanie
* porównanie homeryckie
* powtórzenie
* przenośnia
* przerzutnia
* pytanie retoryczne
* rym
* rytm
* synonim
* symbol
* uosobienie
* wulgaryzm
* wykrzyknienie
* zdrobnienie
* zgrubienie
* związek frazeologiczny
1 5 1