Odpowiedzi

2009-11-16T16:09:45+01:00
Miejscowość x - 26°S

21 III i 23 IX
h = 90° - szerokość geograficzna
h = 90° - 26° = 64°

22 VI
h = 90° - 23°27' - szerokość geograficzna
h = 90° - 23°27' - 26° = 40°33'

22 XII
h = 90° + 23°27' - szerokość geograficzna
h = 90° + 23°27' - 26° = 87°27'
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T17:31:20+01:00
21.03 i 23.09

h=90°-φ
h=90°-26°=64°
h=64°

22.06

h=90°-φ - 23°27'
h=90°- 26°-23°27'=40°33'
h=40°33'

22.12

h=90°-φ + 23°27'
h=90°-26° + 23°27'=87°27'
h=87°27'
1 5 1
2009-11-16T17:56:14+01:00
X - (26* - S)

21 marzec i 23 wrzesień:
h = 90* - Q
h = 90* - 26* = 64*

22 czerwiec:
h = 90* - Q - 23* 27'
h = 90* - 26* - 23* 27'
h = 64* - 23* 27'
h = 40* 33'

22 grudzień:
h = 90* - Q + 23*27'
h =90* - 26* + 23*27'
h = 64* + 23*27'
h = 87* 27'
1 5 1