Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T16:38:25+01:00
Ogólny wzór alkanu: CnH2n+2

a) 13 atomach węgla C13H28
H3C-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
b) 22 atomach węgla C22H46
H3C-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
c) 18 atomach wodoru C8H18
H3C-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
d) 40 atomach wodoru C19H40
H3C-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

1 5 1
2009-11-16T16:53:13+01:00