Uzupełnij równania reakcji i podaj ich nazwy:
1.CH≡C-CH₂-CH₂-CH₃+___________→CH₂=CH-CH₂-CH₂-CH₃
2._________C₇H₁₄+____O₂→________CO₂+
3.________C₃H₆+_______O₂→______CO+_____
4.________C₈H₁₆+________O₂→________C+_________
5.CH₂=CH₂+HBr→_________
6.CaC₂+_____ H₂O→____________
7.n[CH₂=CH-CH₃]→_________

1

Odpowiedzi

2012-07-23T21:54:12+02:00

Nazwy reakcji, jak mniemam.


1.CH≡C-CH₂-CH₂-CH₃+H₂→CH₂=CH-CH₂-CH₂-CH₃

typ reakcji: addycja


2. 2C₇H₁₄+21O₂→14CO₂+14H₂O

typ reakcji: spalanie całkowite


3. C₃H₆+3O₂→3CO+3H₂O

typ reakcji: półspalanie


4. C₈H₁₆+4O₂→8C+8H₂O

typ reakcji: spalanie niecałkowite


5. CH₂=CH₂+HBr→CH₃-CH₂Br

typ reakcji: addycja


6. CaC₂+2H₂O→CH≡CH+Ca(OH)₂

typ reakcji: otrzymywanie acetylenu z karbidu


7. n[CH₂=CH-CH₃]→-[-CH₂-CH(-CH₃)-]-n *

typ reakcji: polimeryzacja
*(-CH₃) oznacza, że grupa metylowa ma iść w górę albo w dół (wiązaniem pojedynczym)