Odpowiedzi

2011-08-19T14:00:11+02:00

Agora to rynek w starożytnej Grecji. Toczyło się na niej życie polityczne i religijne.

2011-08-19T14:14:59+02:00

1) Hellenowie- pierwotnie Grecy, którzy zamieszkiwali południowa część wyspy Półwyspu Bałkańskiego.

2)Kolonizacja-zamieszkiwanie oraz tworzenie osad na terenach słabo zaludnionych lub niezamieszkanych.

3)Pismo alfabetyczne- to jest pismo, które posługuje się znakami dla oznaczenia cząstek dźwiękowych wyrazów.

4)Polis- wspólnota obywatelska w starożytnej Grecji, miasto- państwo rządzone przez obywatelli

5)Agora- Plac zgromadzeń i handlu.

6)Hoplita-ciężkozbrojny żołnierz greckiej piechoty.

7) Falanga- zwarty szyk hoplitów.

8)Arystokracja- najwyższa i najwazniejsza warstwa społeczna w starożytnej Grecji

9) Zgromadzenie obywateli-zgromadzenie obbywateli w demokracji ateńskiej.