57. Odpowiedz na pytania
a)Jaka jest zawartość procentowa tlenku węgla IV w powietrzu??
b)Jaką role odgrywa tlenek węgla IV w życiu roślin ???
c)Jakie substraty i produkty biorą udział w reakcji fotosyntezy ??
d)Jakie czynniki są niezbędne aby zaszłaa reakcja fotosyntezy??
e)W jaki sposób tlenek węgla IV dostaje sie do atmosfery??
f)W jaki sposób tlenek węgla IV jest usuwany z atmosfery ??

59.
Uzupełnij zdania
Woda wapienna ....... pod wpływem ...................
Jest to reakcja charakterystyczna dla ...............
Substancjami tej reakcji są ............ i ..........

1

Odpowiedzi

2009-11-16T16:04:00+01:00
1. Tlenek węgla w powietrzu określa się na około 0,033%. W ostatnich latach obserwuje się zwiększenie ilości tlenku węgla w powietrzu i obecnie jego zawartość szacuje się na 0,04% .
2.Zastowsowanie tlenu u roślin: Rośliny potrzybują dwut. węgla do przeprowadzenia fotosyntezy. Wdychaja dwut. węgla a wydychają tlen potrzebny do życia ludziom.
3.substraty-dwutlenek węgla i woda
produkty-glukoza i tlen
4.czynniki niezbędne aby zaszła fotosynteza-światło,woda,dwutlenek węgla,odpowiednia temp.,sole mineralne
5.Dostaje sie do atmosfery poprzez:
spalanie (przemysł, motoryzacja, gosdpodarstwo domowe)
wybuchy wulkanów
procesy fermantacji
wydycJest z niej usuwany poprzez:
fotosyntezę
opady atmosferycznehanie
butwienie
6. Tlenek węgla (IV) usuwany jest z atmosfery podczas fotosyntezy i opadów atmosferycznych .

Woda wapienna mętnieje pod wpływem CO2. Jest to reakcja charakterystyczna dla dwutlenku węgla.
Susbstratami tej reakcji są: dwutlenek węgla i wodorotlenek wapnia.
13 4 13