Zadanie 1
Rozwiąż logogryf i wyjaśnij hasło:
1. Gwałtowne utlenianie, któremu towarzyszy wydzielanie energii w postaci światła i ciepła...
2. Typ reakcji chemicznej: Woda -------- tlen +wodór...
3. Nazwa związku chemicznego wodoru z tlenem...
4. Związki chemiczne otrzymane w reakcji łączenia się tlenu z innymi pierwiastkami chemicznymi...

Zadanie 2
Określ właściwości azotu na podstawie obserwacji oraz tablic chemicznych.
a) stan skupienia...
b) barwa...
c) gęstość...
d) rozpuszczalność w wodzie...
e) zapach....
f) oalność....
g) temperatura topnienia...
h) temperatura wrzenia...

1

Odpowiedzi

2009-11-16T16:43:02+01:00
Odpowiedzi do logogryfu
1.spalanie
2.analizy
3.woda
4.tlenki

Zadanie 2
Stan skupienia: gaz
Barwa: bezbarwny
Gęstość: 1,2505 kg/m³
Rozpuszczalność w wodzie: trudno rozpuszczalny w wodzie
Zapach: bezwonny
Palność: nie podtrzymuje palenia
Temperatura topnienia: -209⁰C
Temperatura wrzenia: –195,8⁰C
6 4 6