CZY ktoś MA ćwiczenia DO 1 GIMNAZJUM PT PLUS ZIEMI
MÓGŁ MI BY KTÓŚ PODAĆ ODPOWIEDZI ZE STRONY 34 DO 36 Bende wczieczna
zad 1 mam napisać pojęcia
A LINIA NA mapie łącząca punkt o tej samej wartości ciśnienia atmosferycznego to.............................
b nacisk który wywiera słup powietrza na powierzchnię Ziemi

1

Odpowiedzi

2009-11-16T16:18:33+01:00