Odpowiedzi

2009-05-08T18:56:53+02:00
Amoniak
NH3 + H2O -> NH4OH (NH3*H2O) - zasada amonowa

Chlorowodór
HCl + H2O -> HCl (rozpuszczając chlorowodór w wodzie powstaje kwas chlorowodorowy, inaczej solny)

Tlenek węgla (IV)
CO2 + H2O -> H2CO3 (kwas węglowy)

Tlenek azotu (II)
NO + H2O -> reakcja nie zachodzi, nic się nie dzieje

Ozon
O3 + H2O -> H2O2 + O2

Tlenek węgla (II)
CO + H2O - nic się nie dzieje

Chlor
Cl2 + O2 -> 2 ClO
1 5 1