Hej w piątek mam test może mi ktoś napisać po angielsku
10 zdań na temat "pomysł na życie w przyszłości"
i tak : trzeba tam napisac o:
-przewidywanie o środowisko
-o ludności
-o pogodzie
-o szkole
-transport środki lokomocji
-przewidywania o podróżowaniu w kosmos

jak cos nie wiecie to napiszcie do mnie i na serio dzieki nawet nie wiecie jak mi pomożecie :*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T17:01:43+01:00
Pomysł na życie w przyszłości.
1.Mam wiele pomysłów na życie.
2.Najważniejsze jest środowisko aby zachowało równowagę.
3.Całkowita dyscyplina świata odnośnie segregacji odpadów.
4.Ludność musi być bardziej zadowolona z życia.
5.Pracującym większe zarobki,tak by średnia krajowa była wysoka.
6.Warunki pogodowe w zależności od potrzeb znaczy: mrozy nie za wielkie a i słońce i jego złe działanie nie za silne.
7.Szkoła bardzo ważna jest oczywiście ale uczyć się będziemy tylko ważnych i potrzebnych wiadomości odnośnie do kierunku zainteresowań.
8.Transport poprawi na pewno szybka komunikacja podziemna .
9.W kosmos będziemy latać na weekendy do baru na drinki.
10.Jak tego dokonam nie wiem ,ale plany mam na pewno cudowne.
The idea of life in the past.
1.I have many ideas for life.
2.Environment is essential to preserve the balance
3.The discipline on the world of waste segregation.
4.Population needs to be more satisfied with life
5.Running higher earnings, so that the national average was high.
6 The weather conditions depending on the needs say, frosts are not too big a and the sun and its bad effects are not too strong.
7.School is very important, of course, but we will only learn the important and needed message about the direction of interest.
8.Transport certainly improve fast communication underground.
9.In space, we will fly on the weekends the bar for drinks.
10 How to make and I do not know, but I really wonderful plans.